Flytspackling

Flytspackling

Att flytspackla ett golv är ett jobb för proffsen. Ett badrumsgolv utsätts för mycket väta och det är oerhört viktigt att golvet är perfekt för att det inte ska uppstå fuktskador eller mögel. För flyt när det gäller att flytspackla, låt branschfolket inom flytspackel göra jobbet. Vi har lång erfarenhet av plattsättning och golvavjämning.

Vi har även en egen spackelpump som gör det möjligt för oss att flytspackla stora industrigolv och även spackla flera badrumsgolv samtidigt i ett trapphus. Vilket gör oss lämpliga för stambyten osv. Självklart har vi Byggkeramikrådets certifikat.

Kontakta oss

5 + 5 =