Flytspackel

Flytspackla golv

Att flytspackla ett golv är ett jobb för proffsen. Ett badrumsgolv utsätts för mycket väta och det är oerhört viktigt att golvet är perfekt för att det inte ska uppstå fuktskador eller mögel. För flyt när det gäller att flytspackla, låt branschfolket inom flytspackel göra jobbet. Vi har lång erfarenhet av plattsättning och golvavjämning.

Vi har även en egen spackelpump som gör det möjligt för oss att flytspackla stora industrigolv och även spackla flera badrumsgolv samtidigt i ett trapphus. Vilket gör oss lämpliga för stambyten osv. Självklart har vi Byggkeramikrådets certifikat.

Så funkar det

Flytspackling

Flytspackling är en metod som används för att få ett jämnt och plant golv, ofta i samband med att man ska installera golvvärme eller lägga klinker men kan också användas för att ge ett golv en stark yta utan någon beklädnad.

Flytspackel kommer dom pulver är en slags betong besående av cement, sand och gips. Materialet blandas med vatten till en trögt flytande vätska som sedan appliceras på golvet. Flytspackel har många användningsområden och kan användas både inomhus och utomhus och på flera olika underlag.

Flytspackel kan användas till:

  • Underlag för olika golvtyper, t.ex. klinker, parkettgolv, linoleumgolv.
  • För att skapa fall mot golvbrunn i t.ex. badrum och tvättstugor.
  • För att förstärka eller jämna ut ett befintligt betonggolv.
  • Som golvbeklädnad, går att lacka i olika färger eller mönster.
  • Att gjuta in värmeslingor i golv vid montering av golvvärme.

Vanliga frågor om flytspackel

När kan man använda flytspackel?

Flytspackel kan användas när du behöver jämna till eller skapa lutning på en golvyta exempelvis innan montering av klinker, parkettgolv eller annan typ av golv, alternativt för att förstärka befintligt betonggolv.

Hur appliceras flytspackel?

Flytspackel levereras i pulverform och blandas med vatten till en slät, flytande massa. Därefter sprids spacklet jämnt över golvet.

Hur lång tid tar det för flytspackel att torka?

Torkningstiden kan variera beroende på luftfuktighet och temperatur där spacklet appliceras, samt beroende på tjockleken som applicerats. Torktiden kan vara allt från några timmar till ett par dagar innan spacklet torkat helt och hållet.

Vad kostar det att lägga flytspackel?

Kostnaden för att lägga flytspackel varierar beroende på vilken typ av spackel, vilken miljö, storlek på golvytan samt vilket för- eller efterarbete som krävs för att uppnå önskat resultat. Kontakta oss för att få ett mer exakt prisförslag!