Golvavjämning

Golvavjämning i Uppsala

Vi hjälper dig med att jämna ut ditt golv för det behov du har. Vi utför alla typer av golvavjämningar, fallspacklingar och designgolv för bl a kommersiella golv såsom hotell, kontor, butik, våtrum, skolor, bostad och industrigolv såsom lager och fabrik. Inget golv är för stort eller för litet – vi gör allt från små rum till stora industrilokaler.

Vad innebär golvavjämning?

Golvavänjning innebär att man jämnar ut ett golv med hjälp av olika metoder och material. När arbetet är klart kan man antingen använda det som färdig golvyta eller för att lägga nytt golv på. Behovet av golvavjämning beror på underlaget och vad man planerar att använda det till. Även kostnaden för arbetet och material beror på vad som är syftet med resultatet av arbetet och vilka metoder som behövs och dess materialåtgång.

Kontakta oss för pris och diskussion angående vad som passar bäst utifrån golvets nuvarande skick och vad som golvet ska användas till när arbetet är färdigt. Utifrån detta räknar vi på vad arbete och material skulle kosta för din golvavjämning. Vi utgår från Uppsala och gör jobb kring Uppsala men även i Stockholm och dess närområde.

Kontakta oss

13 + 6 =